Prodaja potraživanja – Preview

 

Broj oglasa
1000092021

Tvrtka
NIKOLA-KONZALTING d.o.o. u stečaju

Osiguranje potraživanja
Nekretnina u Čakovcu, Gornji Pustakovec, zk ul. 1600, površina 5598 m2

Adresa
Čakovec, Gornji Pustakovec-Stari

Iznos potraživanja (mil HRK)
Na upit

 


 

Broj oglasa
1000082021

Tvrtka
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

Osiguranje potraživanja
ZK.ul.1814, KO 329959 Danilo Biranj, k.č.br. 1306/148; ZK.ul.8220, KO 330264 Šibenik,
k.č.br. 4660/2 i k.č.br. 4660/21 i k.č.br. 4660/41; ZK.ul.7778, KO 330264 Šibenik,
k.č.br. 4918; ZK ul.,7702 KO Šibenik

Iznos potraživanja (mil HRK)
22,1

 


 

Broj oglasa
1000072021

Tvrtka
Girk kalun d.d.

Osiguranje potraživanja
Zemljište gospodarske namjene – prerada i eksploatacija mineralne sirovine, 102.478,00 m2

Adresa
Drniš, cca 40 km SI od Šibenika

Iznos potraživanja (mil HRK)
81,7

 


 

Broj oglasa
1000062021

Tvrtka
Školjić d.o.o.

Osiguranje potraživanja
Zgrada 226 m2

Adresa
Tisno, Jezera

Iznos potraživanja (mil HRK)
33,4

 


 

Broj oglasa
1000052021

Tvrtka
Split tours d.d. u stečaju

Osiguranje potraživanja
Brod (katamarn) Broč

Adresa

Iznos potraživanja (mil HRK)
2,5

 


 

Broj oglasa
1000042021

Tvrtka
Vrgorka-vinarija d.d. Vrgorac u stečaju

Osiguranje potraživanja
Gospodarski objekt 1805 m2, gradilište 18 m2, dvorište 8116 m2

Adresa
Fra Ivana Rožića, Vrgorac

Iznos potraživanja (mil HRK)
5,8

 


 

Broj oglasa
1000032021

Tvrtka
Krka-inženjering, d.o.o. u stečaju

Osiguranje potraživanja
Kuća 61m2, kuća i dvor 371m2, vinograd 306 m2, vrt 125 m2

Adresa
Zaton

Iznos potraživanja (mil HRK)
9,5

 


 

Broj oglasa
1000022021

Tvrtka
Dalmostan d.o.o.

Osiguranje potraživanja
Zemljište 6183 m2, poslovni objekt 3186 m2

Adresa
Žabornička ulica, Šibenik

Iznos potraživanja (mil HRK)
21,1