Poziv zainteresiranim osobama / Call to interested parties

Link za download: Poziv zainteresiranim osobama

SPV ZA SANACIJU d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1, OIB 37066802433 (u daljnjem tekstu: SPV)

ovime obavještava sve zainteresirane osobe da SPV ostaje zainterestiran za prodaju i prijenos potraživanja (u daljnjem tekstu: potraživanja) koje ima prema dužnicima

 • društvu NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN-GRUPA d.o.o.
  Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 27581651826
 • društvu NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
  u stečaju, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB:23065093882

SPV poziva sve zainteresirane za kupnju i prijenos potraživanja da dostave do 04. lipnja 2018. godine:

obvezujuće pismo namjere u kojem je iskazana ponuđena cijena za otkup potraživanja kao i uvjeti plaćanja te dokaz o postojanju sredstava za isplatu ponuđene cijene

Po zaprimanju i ocjenjivanju dostavljene dokumentacije, a ukoliko se utvrdi da je ista prihvatljiva, SPV će pozvati jednu od zainteresiranih osoba na sklapanje Ugovora o otkupu potraživanja.

. . .

Download link: Call To Interested Parties

SPV ZA SANACIJU d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1, OIB 37066802433 (hereinafter: SPV)

hereby notifies all interested parties that SPV remains interested in the sale and transfer of certain claims (hereinafter: the Claims) against certain debtors (hereinafter: the Debtors), namely

 • companies NCP – NAUTIČKI CENTAR PRGIN-GRUPA d.o.o.
  Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, PIN: 27581651826 and
 • NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
  in bankruptcy, Obala Jerka Šižgorića 1, PIN: 23065093882

SPV hereby invites all parties interested in purchase and transfer of the Claims to submit until 4th June 2018:

a binding commitment letter indicating the purchase price offered for the Claims, terms and conditions of payment and evidence of funding for the purchase price offered for the Claims

After the delivery and evaluation of requested documents, if it finds the documentation received acceptable, SPV will invite one of the interested parties to enter into a Claim Purchase Agreement in respect to the Claims.

SPV ZA SANACIJU d.o.o.