O nama

Obavijest o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje

Danom 01.07.2019. godine nastupila izmjena sa osnova ovlaštene osobe za zastupanje društva SPV za sanaciju d.o.o.
Nova ovlaštena osoba je gđa. Ana Marija Maksić, te molimo da se za svu daljnju komunikaciju obratite na niže navedene e-mail adrese.

ured@spvzasanaciju.hr
direktor@spvzasanaciju.hr