Kontakt

Kontakt SPV za sanaciju

SPV ZA SANACIJU D.O.O.
OIB: 37066802433

Sjedište:
Savska cesta 144A,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Poslovni prostor:
Savska cesta 144A,
10 000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: ured@spvzasanaciju.hr, direktor@spvzasanaciju.hr
Tel: +385 1 6132 125
Fax: +385 1 6132 122