Pozivi za prikupljanje ponuda

 

 

Javna objava

 

DOPUNA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

SPV ZA SANACIJU d.o.o., OIB: 37066802433, Jurišićeva 1, Zagreb (dalje u tekstu: SPV)

obavještava sve zainteresirane osobe da se rok za provedbu postupka dubinske provjere i dostavu obvezujućih ponuda za otkup potraživanja koje ima prema dužnicima društvu

  • NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN-GRUPA d.o.o.
    Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik, OIB: 27581651826
  • NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju
    Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik OIB: 23065093882


IZ POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

koji je objavljen 17. siječnja 2018. godine u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista, Poslovnom dnevniku i na službenim stranicama SPV za sanaciju d.o.o. – www.spvzasanaciju.hr.

produljuje do 19. veljače 2018. godine u 23:59 sati.

Otvaranje ponuda održati će se dana 23. veljače 2018. godine u 9:30 sati u prostorijama SPV-a na adresi Zagreb, Martićeva 13.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biti će donesena najkasnije do 9. ožujka 2018. godine.

Svi ostali uvjeti Poziva za prikupljanje ponuda ostaju na snazi.

 

SPV ZA SANACIJU d.o.o.